Komitet naukowy

 • Prof. dr hab. Zofia Spiak -przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Jan Łabętowicz
 • Prof. dr hab. Ewa Spychaj -Fabisiak
 • Prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz
 • Prof. dr hab. Janina Kaniuczak
 • Prof. dr hab. Wojciech Lipiński
 • Prof. dr hab. Stanisław Kalembasa
 • Prof. dr hab. Witold Grzebisz
 • Prof. dr hab. Jacek Czekała
 • Prof. dr hab. Florian Gambuś
 • Prof. dr hab. Edward Krzywy
 • Prof. dr hab. Janusz Igras