Komunikat 1

pdf Pobierz -Komunikat 1 (605 KB)

Katedra Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu organizuje w dniach 21–24 czerwca 2016 r. kolejne, XIII Międzynarodowe Sympozjum „Mikroelementy w rolnictwie i środowisku”, które odbędzie się w Kudowie Zdroju w województwie dolnośląskim.

Głównymi problemami naukowymi Sympozjum będą:

  • Mikroelementy w produkcji roślinnej (grunty orne, użytki zielone, produkcja ogrodnicza, leśnictwo),
  • Diagnostyka niedoborów oraz potrzeby i technika nawożenia mikroelementami, nawozy mikroelementowe,
  • Metody oznaczania mikroelementów, Fizjologiczna rola mikroelementów w organizmach roślin, zwierząt i człowieka,
  • Mikroelementy w żywieniu zwierząt i człowieka, Nadmiar i toksyczność mikroelementów w środowisku.

Zgodnie z tradycją tematyka nadsyłanych prac powinna uwzględniać przede wszystkim mikroelementy niezbędne dla roślin, zwierząt i człowieka.

Zgłoszenia tematów prac, z zaznaczeniem formy prezentacji (referat, poster), wraz z krótkim streszczeniem nieprzekraczającym jednej strony formatu A4 (Times New Roman 11 pkt., interlinia pojedyncza, marginesy 2,5 cm) prosimy przesyłać najpóźniej do 31-12-2015 roku.

Streszczenie powinno zawierać: tytuł pracy w języku polskim i angielskim, autor(autorzy), afiliacja, adres e-mail pierwszego autora, cel pracy, metodyka badań, wyniki oraz wnioski.

Komitet Redakcyjny na podstawie oceny nadesłanych streszczeń podejmie decyzję dotyczącą przyjęcia prac i sposobu ich prezentacji. Prezentowane na Sympozjum prace będą wydrukowane w liczących się czasopismach tematycznych, po uzyskaniu pozytywnych recenzji i wniesieniu opłaty konferencyjnej.
Bliższe szczegóły dotyczące wybranych czasopism zostaną podane w Komunikacie nr 2. Wstępnie organizatorzy konferencji proponują Journal of Elementology, Environment Protection Enginering i Polish Journal of Environmental Studies.

Opłata konferencyjna wynosi – 1 300 złotych.

Koszt udziału w Sympozjum obejmujący:

  • koszty organizacyjne

  • materiały konferencyjne

  • zakwaterowanie (3 noclegi; basen, sauny), przejazdy autokarem

  • całodzienne wyżywienie (w tym uroczysta kolacja i biesiada grillowa)

  • wycieczkę krajoznawczą

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres:

XIII Sympozjum Mikroelementowe 2016
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Żywienia Roślin
ul. Grunwaldzka 53
50-357 Wrocław
lub za pośrednictwem strony internetowej: www.mikroelementy.eu

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Zofia Spiak

pdf Komunikat 1 (605 KB)