Komunikat 2

 pdf Pobierz komunikat 2 (472 KB)

Komitet Organizacyjny informuje, że XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Mikroelementy w rolnictwie i środowisku" odbędzie się w dniach 21–24 czerwca 2016 r w Kudowie Zdroju w województwie dolnośląskim, Hotel Kudowa****Prestige SPA ul. Buczka 16, 57-350 Kudowa Zdrój, www.hotelkudowa.pl, tel. +48 74 866 50 00

Dla uczestników Sympozjum zapewniony będzie transport autokarowy z Dworca PKP Wrocław Główny do Kudowy Zdroju. Spotkanie z organizatorami Sympozjum i dalszy przejazd uczestników nastąpi dnia 21-06-2016r., o godz. 1400 z tyłu dworca PKP (ul. Dawida). Przejazd trwa około 2 godz. 

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy opublikują streszczenia nadesłane do 15-04-2016r (przygotowane w języku angielskim) na stronie internetowej oraz w formie monografii, która będzie dołączona do materiałów konferencyjnych.

Organizatorzy Sympozjum informują, że o zakwalifikowaniu nadesłanych streszczeń do wygłoszenia jako referatu lub przedstawienia w formie posteru poinformują Autorów do 22-04-2016r. Wymiary tablic posterowych 1,0 x 0,7m.

Druk zgłoszonych prac proponujemy w:

Zasady i warunki druku podane są na stronach poszczególnych czasopism

Opłatę konferencyjną w wysokości 1 300 zł należy wnieść do 30.04. 2016 roku, po tym terminie opłata wynosi 1500 zł.

Konto : PKO BP S.A. Wrocław
Nr: 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

z dopiskiem D120/0018/15 + Imię i nazwisko uczestnika 

Informacje: Teresa Rafalska tel. 71 32 05 605, 694 643 248

                                                 XIII Sympozjum Mikroelementowe 2016
                                                 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
                                                 Katedra Żywienia Roślin
                                                 ul. Grunwaldzka 53
                                                 50-357 Wrocław                                                       

lub za pośrednictwem strony internetowej: www.mikroelementy.eu

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
                                                                            Prof. dr hab. Zofia Spiak